penzion Brno
Svědectví o Boží lásce

 

Moje maminka byla katolička, a tím pádem jsem byla i já vychována v katolické víře. V mládí jsem se zajímala o historii. Chodila jsem do kostela, ale bohoslužba mě příliš nebavila. Ve starším věku jsem se poznala se Stáňou Černým, který byl členem Církve bratrské. Stáňa Černý mi trpělivě svědčil o Bohu a já jsem mohla prožít odpuštění hříchů a vydat svůj život Pánu Ježíši. Začala jsem navštěvovat místní sbor Církve bratrské. Zpočátku jsem byla rozpačitá, ale při poznávání Bible a duchovního vedení jsem dospěla ve víře. Ve sboru mohu prožívat přítomnost Božího Ducha, a tak stále děkuji za milost, že mě hříšnou Pán Ježíš zachránil. Těším se ze všech bratrů a sester, kteří jsou ochotni mě vždy vyslyšet a s láskou upřímně nabídnout pomoc a radu. Je krásné, že je u nás průřez všemi generacemi, mezi kterými je úcta, radost a vzájemná láska.

Jaroslava Bezdíčková