penzion Brno

Kdo jsme

 

Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah, pocítili Boží blízkost a lásku. 

 

Poznali jsme, že Bůh má pro naše životy svůj plán a toužíme po tom, abychom tento Boží záměr v našich životech naplnili jako jednotlivci i jako společenství. Jsme lidmi, kteří touží po tom, aby i ti, kteří se s Bohem zatím nesetkali, prožili Jeho lásku a odpuštění, a aby i oni mohli poznat vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Zachránce, Přítele, i Pána.

 

Věříme, že všichni lidé bez rozdílu jsou do tohoto vztahu s Bohem zváni. Jsme přesvědčeni, že není v životě nic důležitějšího, než toto Boží pozvání přijmout.

 

Církev bratrská

 

Církev bratrská je větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci. Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života. Sbory Církve bratrské vidí  svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

 

Církev bratrská ve Vysokém Mýtě

 

Počátky Církve bratrské ve Vysokém Mýtě sahají až na konec 19. století. Postupně se společenství rozrůstalo a stalo se stanicí velkého litomyšlského sboru. Stanice neměla vlastní shromažďovací prostory, a proto se scházela nejprve po domech a následně v pronajatých prostorech. Po roce 1990 začala probíhat nedělní shromáždění v Domě pokojného stáří Naděje. Společenství tvořili převážně starší lidé. Od roku 1998 začali přicházet do misijní stanice noví členové a nedělní shromáždění se přemístilo do prostor evangelické církve. V roce 2005 se stanice Církve bratrské ve Vysokém Mýtě stala samostatným sborem a v roce 2012 se přestěhovala do vlastního sborového domu. 

 

V současné době má sbor 60 členů a jsou v něm zastoupeny všechny věkové generace. Kazatelem sboru je Zbygniew Lipus.Usmívající se 


PODROBNĚJŠÍ HISTORIE SPOLEČENSTVÍ - první část vyprávění Noemi Komrskové