penzion Brno

Sborový dům

 

Scházíme se ve sborovém domě Církve bratrské ve Vysokém Mýtě, ulice Brandlova.


 

 

 

REKONSTRUKCE SBOROVÉHO DOMU

07.12.2011 první prohlídka objektu bývalého domu Správy památek, sídlo společnosti Kapitol a.s., Brandlova 1 
01.01.2012 prohlídky se účastní většina členů sboru
28.02.2012 stavební komise při Radě CB zasedá ve Vysokém Mýtě a doporučuje objekt ke koupi

 

28.03.2012 podepisují se smlouvy o zakoupení objektu
27.04.2012 Církev bratrská je zapsána do katastru nemovitostí jako vlastník budovy
28.04.2012 začínají první práce v novém sborovém domě
03.06.2012 v novém sborovém domě se koná první nedělní Bohoslužba, káže Přemek Pýter 
08.09.2012 kazatel sboru se stěhuje do nového bytu, který vznikl přestavbou horních prostor bočního křídla budovy
06.04.2013

začíná přestavba spodní části budovy - dle projektu Ing. Svatoše se budují vstupní dveře z hlavní ulice, upravují se prostory pro budoucí kavárnu

30.09.2013 v nově upravených prostorech "kavárny" se koná druhý večer Kurzů Alfa
01.02.2014 začínají práce na rekonstrukci hlavního sálu
15.02.2014 bourací práce v hlavním sále, vyvážení podlahové sutě
24.02.2014 zabudování podpůrných traverz a středového sloupu
15.03.2014 pokračují bourací práce, vyvážení suti z hlavního sálu
12.04.2014 vybírání podlahové sutě těžkou technikou
24.05.2014 navážení štěrku
07.06.2014 výstavba plotu na zahradě
13.06.2014 položen podkladní beton
29.07.2014 v hlavním sále instalována nová dřevěná okna
01.08.2014

zahájena instalace elektrických rozvodů,

začínáná se omítat hlavní sál

31.10.2014 dokončení omítek v hlavním sále
14.11.2014 dokončení dřevěného obložení
21.11.2014 dokončení instalace stropních profilů, vymalování hlavního sálu 
28.11.2014 položení koberce
07.12.2014 první bohoslužba v novém sále