Naše společenství podporuje lidi, kteří se nachází v tíživé životní situaci.

Naše církev spravuje fond pro podporu potřebných. Fond je dotovaný převážně z peněz dárců z Vysokomýtska a na jeho založení přispěl americký sbor Cherry Hills z Colorada.

Fond využíváme na pravidelné nákupy potravin a jiných základních potřeb pro lidi nacházející se v tíživé životní situaci. Peníze jsou také využity pro dlouhodobou podporu uprchlíků z Barmy a Ukrajiny.

V rámci našeho společenství máme několik dobrovolníků, kteří pomoc osobně rozváží a lidem věnují individuální péči. 

Koordinátor

Služba je koordinovaná Zbyškem Lipusem, v případě dotazů či žádosti o pomoc můžete využít kontaktu:

Email: vysoke.myto@cb.cz

Telefon: + 420 603 538 276

Dále spolupracujeme

V průběhu let jsme spolupracovali v rámci několika projektů. Naše společenství se ale zavázalo držet podporu potřebným nad rámec státních, mezinárodních či celocírkevních projektů. Věříme, že právě místní křesťané by měli pomáhat lidem v jejich okolí.

Od prosince 2016 se naše Pobočka Diakonie zapojila jako spolupracující subjekt partnera projektu Diakonie Církve bratrské do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.