Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací.

Kdo jsme?

Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací. Spojuje nás osoba Ježíše Krista, která je naší hlavní inspirací.

Spojuje nás láska k Bohu. Víme, že nejsme zdaleka tak dokonalí, jak si často myslíme, proto potřebujeme toho nejlepšího učitele.

Čemu věříme?

  • Věříme, že mezi Bohem a člověkem je možný osobní vztah.
  • Věříme, že Bible je autentickým svědectvím o tomto vztahu.
  • Věříme, že člověk svou přirozeností žije v pýše a vzpouře vůči Bohu.
  • Věříme, že přijetím Ježíše Krista se může každý k Bohu opět vrátit.
  • Věříme, že naším posláním je zvát lidi k hledání a poznání Boha.

Průběh nedělního setkání

Každou neděli v 10:00 společně hledáme pravdu pro náš život skrze Bibli, zpíváme písně a modlíme se.

Více...

Historie rekonstrukce budovy

Historie rekonstrukce budovy

Více...