Každou neděli v 10:00 společně hledáme pravdu pro náš život skrze Bibli, zpíváme písně a modlíme se.

Jak Bohoslužba probíhá?

Od 9:45 se postupně scházíme, klábosíme a usazujeme.

V 10:00 moderátor uvede Bohoslužbu a pak zpíváme křesťanské písně.

Poté následuje biblické slovo (kázání), které je dlouhé 20 až 30 minut. Na slovo reagujeme v modlitbách.

Je prostor pro sdílení zážitků s Bohem pro povzbuzení ostatních. 

Závěrem moderátor řekne, co nás čeká v následujících dnech, uvede dobrovolnou sbírku a zazpíváme závěrečnou píseň.

Po skončení (cca v 11:30) je možné si popovídat u šálku kávy či čaje.

Dětská církev a místnost pro maminky

Během kázání je pro děti připraven program odpovídající jejich věku. Programy jsou interaktivní, kreslení či vyrábění s biblickou tematikou.  

Pro ty nejmenší je připravena hernička. Jsou tam připraveny hračky, přebalovací pult a přenos zvuku z hlavního sálu.